max2.jpg

Max Liebermann en Max Beckmann waren beide vooraanstaande schilders uit Duitsland. De eerste impressionist van hier tot gunder, de ander expressionist. De eerste leefde van 1847 tot 1935, de ander van 1884 tot 1950. Ze waren gedurende een periode tijdgenoten en in die hoedanigheid was Max Beckmann zeer bij Max Liebermann opgevallen. Beckmann trad in 1905 ook toe tot de zgn. “Berliner Secession”, de progressieve kunstenaarsbeweging beweging die toen onder leiding van Liebermann stond. Naar verluidt was Beckmann ook enige tijd de lievelingsschilder van Liebermann.

Max Beckmann vluchtte in 1937 uit Duitsland naar Nederland, meer in het bijzonder naar Amsterdam.  Hij werd door de nazi’s op de hielen gezeten vanwege zijn ‘entartete Kunst’. In 1947 vertrok hij naar de Verenigde Staten waar hij in 1950 stierf.

Misschien is het onzin om een lijn te trekken van bovenstaand schilderij van Liebermann uit 1901 (“Zwei Reiter am Strand”) en onderstaand schilderij van Beckmann uit 1946 (“Marine Noordwijk (Reiter am Strand)”), maar de overeenkomst is treffend: twee keer twee ruiters met evenzovele peerden aan het Noordwijkse strand. Ik vermoed dat Beckmann daar in Noordwijk in 1946 enige inspiratie moet hebben ontleend aan het schilderij dat Liebermann 45 jaar eerder op diezelfde plek had geschilderd.

max1