15972364_1848932985387802_713262538971669451_o

Ik kan niet helemaal doorgronden of de versperring hier nu werd aangelegd in de oorlog (1943). Of dat ze juist werd opgeruimd ná de oorlog. Het ging in ieder geval om zgn. ‘asperges’. Het was de vooral in kringen van defensie en leger gebruikte benaming voor een bepaald soort tankversperring. In Nederland werden aspergeversperringen al in 1939 en 1940 toegepast. Later werden ze door de Duitsers veel toegepast bij de aanleg van de Atlantikwall in 1943. In het Duits worden ze “Rommelspargel” genoemd, naar veldmaarschalk Erwin Rommel. De bedoeling van de Duitsers met dit verdedigingswerk was met name om voertuigen die vanaf het water kwamen (amfibievoertuigen) tegen te houden. Aspergeversperringen werden ook onder water aangelegd, waarbij ze de scheepvaart vlak onder de kust bemoeilijkten.asp

Ik denk bij asperges aan lekker eten, maar ook aan de gewijde zang van het koor in de (katholieke)  kerk: het zgn. ‘Asperges Me’, een Gregoriaanse antifoon die vaak gezongen werd aan het begin van de zondagse hoogmis, terwijl de kerkgangers besprenkeld werden met wijwater: “Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor / Lavabis me, et super nivem dealbabor”, oftewel: “Gij zult mij besprenkelen, Heer, met hysop, en ik zal rein worden / Gij zult mij wassen, en ik zal witter worden dan sneeuw.” (met “hysop” werden verschillende planten en hun producten bedoeld, die dienden bij rituele handelingen, ik heb het zelf ook niet verzonnen).