kalff

De grafsteen is van Professor Gerrit Kalff en zijn vrouw Johanna op de Algemene Begraafplaats in Noordwijk aan Zee. Of die er nog staat weet ik niet, want het was lang geleden dattie daar werd neergezet.

In de Blauwdotter van een tijdje terug stond een mooi verhaal over Kalff (1856-1923), die woonachtig was in de Villa Liesbet aan de Prins Hendrikweg. Gerrit Kalff  overleed in 1923 en werd op vrijdag 7 september van dat jaar ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats in Noordwijk aan Zee, dus niet ver van de plek waar hij woonde.

Aan de groeve sprak de hoogleraar J.W. Muller Sr.  namens de Senaat van de Universiteit en namens de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waarvan Kalff als hoogleraar Nederlandsche Letterkunde deel had uitgemaakt (zijn Noordwijkse buurman Albert Verwey werd zijn opvolger overigens). Het was een lang en doorwrocht verhaal, “een rede van ongeveer (!) den volgenden inhoud”:

kalff2