klopen

Burgemeester Jan Rijpstra van Noordwijk heeft zijn nieuwjaar speech afgeleverd. Een positief verhaal, zoals je van een burgervader wel mag verwachten. Maar toch. Hij leek op enig moment even terug te grijpen in de geschiedenis en leek zich te vergelijken met oud-burgemeester Pické:

Vorig jaar hebben we 150 jaar badplaats gevierd. Mijn voorganger burgemeester Pické stond samen met anderen aan de wieg om de teloorgang van de visserplaats om te bouwen naar een mondaine badplaats met hoogwaardige accommodaties. In samenwerking met veel ondernemers heeft Noordwijk zich in die 150 jaar ontwikkeld. En nu staan we op een vergelijkbaar kantelpunt. Hoe gaan we onze badplaats de komende decennia ontwikkelen?

Hij gaf zekerheidshalve maar zelf het antwoord op die vraag:

Met hoogwaardige nieuwbouw, behoud van ons cultureel erfgoed, onze uitstekende hospitality en als hotel en congresgemeente.

Nog steeds ‘in samenwerking met veel ondernemers’, neem ik aan, want het ondernemerdom in Noordwijk heeft zich – getuige recente artikelen in het Leidsch Dagblad – tot een factor van formaat ontwikkeld in al die 150 jaren die achter ons liggen. En daar zat’m  nu juist ook de clou, volgens het LD: de vraag die in die artikelen gesteld werd was of de ondernemers in Noordwijk niet veel te veel macht hadden verworven. Of, anders gezegd en geschreven, of het openbaar bestuur in Noordwijk inmiddels niet te klein en te onmachtig en te onervaren was geworden om tegenover die ondernemers nog enige effectieve weerstand te bieden.

Ik sta er te ver van af om daar een helder, laat staan definitief antwoord op te geven, maar ik bespeurde in de artikelenreeks wel dat er bestuurlijk nog steeds het nodige moet gebeuren om tot een beter (en democratisch)  evenwicht te komen tussen beide spelers: gemeente en bedrijfsleven.

De burgemeester zei ook: “De kop in een artikel van enkele dagen geleden: ‘De teloorgang van een toeristenplaats’ (en hij doelde op de artikelen in het LD)  geeft geen juist beeld. Het jaar 2017 gaat heel veel brengen. (……)  Teloorgang: onzin.”

Tsja, als je het allemaal zo gemakkelijk onder het tapijt kunt vegen……. Om met Gerard Reve te spreken: “Cortomo, nix aan de handa.”