wil

IC(C)L staat voor “International Council of Cristian Leadership”. Het is een “op de levenspraktijk gerichte beweging van mensen, die in en door hun maatschappelijke positie een speciale verantwoordelijkheid dragen voor een christelijke samenleving.” Ik kan er niets meer of minder van maken, het is een citaat uit één van de pamfletten van de beweging.

Anyway. Van 18 tot 22 mei 1960 hield de beweging haar wereldconferentie in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. Bij die gelegenheid werd een boodschap voorgelezen van erevoorzitter H.K.H. Prinses Wilhelmina, die blijkbaar niet in de gelegenheid was in persona te verschijnen. Maar ze kon dan ook niet aan de gang blijven. Van 23 tot 27 mei 1956, vier jaar eerder, was wél komen opdagen op een eerder wereldcongres dat eveneens in Huis ter Duin gehouden werd. Bij die gelegenheid behaagde het HKH om met de deelnemers te poseren op het terras van Huis ter Duin.Ze werd abusievelijk nog aangeduid als ‘Koningin’, maar dat was ze al sinds 1948 niet meer en zo wilde ze ook niet meer genoemd worden.