v4

Ene Alkemade trok met zijn hondenkar en met enigerlei nering door de beide dorpen. Ik weet verder niets over hem. Hij kon misschien heel veel dingen, behalve dit: hij kon zijn eigen naam niet goed schrijven. Dat niet. Er zijn of waren geen Alkemades met TrippleA.

v3