vic2Vandaag verscheen al weer het derde deel in een serie over “de ingewikkelde lijntjes tussen gemeentebestuur, horeca-ondernemers, vastgoedbeleggers en bouwbedrijven in Noordwijk.” De serie loopt in het Leids Dagblad, auteur: journalist Peter Olsthoorn. Ik besteedde er al eerder aandacht aan, met name aan deel 1. Daarin constateerde ik dat er veel draait/draaide om  voormalig raadslid en wethouder Victor Salman. Ik dacht dat we het daarmee wel gehad hadden, met die rol van Salman. Maar vandaag gaat het juist over hem en wordt er ingezoomd in wat Olsthoorn zelfs omschrijft als ‘Salmania’.

Victor krijgt in dit deel ook een weerwoord, waarin hij zijn pijlen vooral richt op de boodschappers die niet deugen, inclusief Olsthoorn zelf. Welles-Nietes en veel beschuldigingen over en weer.

Het is in zekere zin jammer dat het Grote Verhaal op deze manier gepersonifieerd wordt en toegespitst dreigt te worden op één persoon. Ik vrees dat we – teruggaand in de geschiedenis – wel vaker op personen en situaties stuiten, die bestuurlijke en commerciële en persoonlijke bedoelingen niet altijd even goed uit elkaar konden houden. Oud-Burgemeester Pické en oud-Gemeentesecretaris De Groot mogen wat dat betreft misschien zelfs als trendsetters pur sang worden aangemerkt. En aannemers, maar ook anderssoortige belanghebbenden zaten altijd al dichtbij, zo niet in het bestuur. 

Er is – kortom – sprake van een bestuurscultuur die over een lange reeks van jaren gegroeid is en waarvan Salman – als alle beschuldigingen al waar zijn – eerder een exponent is dan een aanstichter. Misschien heeft het wel iets te maken – Oltshoorn noemt het ook  – met de bestuurlijke kleinschaligheid van Noordwijk in relatie tot de omvang van het Vastgoedelijk Grootkapitaal. In dat geval zullen de nu benoemde situaties ook in de toekomst nog lang blijven voortbestaan.

Ik hoop van niet, maar ik denk van wel.