gas1

Eén van de gashouders van de gemeentelijke gasfabriek aan de Losplaatsweg in Binnen. Een giga gevaarte dat het beeld rond deze plek aardig domineerde. Waartoe diende het ding? Het antwoord komt uit de wikipedia:

Een gashouder is een grote voorraadtank voor (licht)gas dat in een gasfabriek uit steenkool werd gewonnen en voor industrieel of huishoudelijk gebruik tijdelijk werd opgeslagen. In de eerste helft van de twintigste eeuw was het een gangbaar bouwwerk. Gashouders waren doorgaans cilindervormig en waren gemaakt van ijzer. Sommige gashouders bestonden uit een aantal delen die telescopisch konden bewegen, waardoor het volume van de gashouder aangepast kon worden. De meeste gashouders zijn gesloopt na de introductie van aardgas.

Omdat gashouders vanuit de lucht gemakkelijk waar te nemen herkenningspunten waren en de luchtvaart in het begin van de 20e eeuw nog in de kinderschoenen stond, werd in het eerste en tweede decennium van de 20e eeuw een door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) ontwikkeld systeem van plaatscoderingen langs Nederlandse luchtroutes op de daken van de gashouders aangebracht. Iedere gashouder kreeg een code en een pijl die naar het noorden wees. Vanwege de ontwikkeling van betere navigatiemiddelen en de dreiging van een nieuwe oorlog zijn deze in de jaren dertig weer verwijderd.

Of de Noordwijkse gashouders ook zulke aanduidingen hadden, weet ik niet. De foto is een uitsnede uit een foto die is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de gasfabriek (27 april 1903 – 27 april 1928) door fotograaf Jan Steen.