lied

Het Englandlied was ooit bedoeld om de Duitse troepen een beetje motivatie en ook geloof in te blazen voor de lang verwachte nederlaag van Engeland, dat perfide Albion. Een typisch strijdlied, waarvan de gemiddelde Duitse soldaat er wel meer in zijn hoofd had zitten.

Geen wonder dat in de bezette gebieden al snel allerlei parafrases op de tekst de rondte deden, parafrases die waarschijnlijk niet in overeenstemming waren met de door het Duitse oppercommando voorgestane doeleinden.

Blijkbaar circuleerden dergelijke ‘anti-liederen’ ook al snel na mei 1940 in Nederland, want in oktober ging bovenstaande missive uit van de Noordwijkse politiechef. De leden van het korps konder later niet zeggen dat ze het niet geweten hadden, want ze moesten er ieder voor zich voor tekenen. Ik herken de handtekeningen van o.a. Rendering, Van Venetiën, Schaap, Heemskerk en Duyndam. Stuk voor stuk koddebeiers die hard genoeg liepen om niet door de Duitse bezetter ontslagen te worden, maar ook langzaam genoeg om de Noordwijkse burger tenminste nog enige diensten en beschutting te bieden.

Een Nederlandsche, laat staan Noordwijksche parodie op het Englandlied heb ik nergens kunnen vinden, helaas. Wie wil weten hoe het lied geklonken moet hebben: