kerstrrrrr

Het kindje lag gewikkeld

Het kindje lag gewikkeld in de doeken
Op moeders schoot; het was een armlijk kot:
De koe en ezel stonden achter ’t schot.
‘Wat die drie koningen in ’t huisje zoeken?’
Jozef was graag gevlucht in donkre hoeken.
Hij hield zich stil terzij: hij zat voor zot.
Maar noch gevolg noch vorsten toonden spot:
Geschenken biedend knielden zij, die kloeken.
Rondom de stal was van de rossen ’t neien,
Uit de open hemel zongen englenreien,
’t Kindje zat stil en zag en hoorde ’t aan.
Maria lachte en vond het heel natuurlijk.
Jozef besloot: het spel was puur figuurlijk.
Slechts koe en ezel hadden ’t feest verstaan.

 Albert Verwey Uit: “Goden en grenzen” Amsterdam, 1920

Ter toelichting:’neien’ is oud-Nederlands voor ‘hinniken’ (van de ‘rossen’= ‘paarden’). De afbeelding is een gedeelte van het Maria-altaar in de parochiekerk van St. Jeroen in Noordwijk. Op dat altaar staat in feite een complete kerststal. Dat men iedere keer weer een nieuwe kerststal aan den andere einder van dezelfde kerk opbouwt, is eigenlijk overbodig 🙂