dors1

Voor het geval de argeloze volger van dit blog eerdere publicaties van dezelfde foto heeft gemist. En vooral ook omdat het zo’n prachtige foto is.