december

In de nacht van 9 op 10 december 1978, dus bijna 38 jaar geleden ging het oude Palace Hotel in vlammen op. Een zwarte dag (of liever ‘nacht’)  in de geschiedenis van de badplaats.

Feniksen worden nogal eens wonderbaarlijke opstandingen toegedicht: ze zouden uit hun eigen as omhoog rijzen. Ik heb het feniksen nog nooit zien doen (ik heb nog nooit een feniks gezien). Maar het Palace Hotel bezat deze  surrealistische gave niet en implodeerde in as en stof en kwam nooit meer overeind.

(De oude Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Hij zou dan boven in een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden. Door de geur van de kruiden zou hij opnieuw geboren worden).