Een mooi filmpje, inhoudende een bedrijfspresentatie – met enige historische terugblik – van de firma Beuk. Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2006