calis1

Van boven naar beneden zien we achtereenvolgens opdoemen: voetgangers, fietsers en automobilisten. Misschien zegt dat ook iets over de tijdsvolgorde, waarin deze foto’s genomen zijn? De bovenste de oudste, de onderste de jongste?