fr2

Twee keer Pension Panorama met een korte tussenpoze. Hoe groot die tussenpoze was, valt af te leiden van de denneboompjes op het terras, die op de onderste foto in lengte zijn toegenomen. En ook: de bebouwing waarmee Panorama langzaam omsingeld werd. Die groeide net zo hard, als de boompjes op het terras.