picke

Het is een intrigerende vraag: of dit het nou was wat toenmalig burgemeester Pické voor ogen stond, toen hij aan het einde van de 19e eeuw het initiatief nam tot verdere ontwikkeling van de Noordwijk als badplaats. Op de foto toont hij in ieder geval een (veelzeggende?) afgewende blik.