log1

Ene ‘Logeman’ van de Duinweg nummer 3 in Noordwijk aan Zee verzond op 5 en 8 juni 1918 een briefkaart aan uitgever Honig in Utrecht. Waarover het ging, mag Joost weten. Waarom zo kort achter elkaar twee briefkaarten is ook niet duidelijk.

Andere vraag: wie was Logeman en wat was zijn of haar relatie tot uitgever Honig in Utrecht. Daar zijn we gauw klaar mee. ‘Logeman’  was waarschijnlijk Dina Samuela Logeman-Van der Willigen (1864-1925). Dina was vertaalster, met name van (jeugd-)  boeken uit het Deens. Boeken die in Nederland dan doorgaans werden uitgegeven door Uitgever Honig in Utrecht. De roman ‘Sonja’ van de Deense schrijfster J. Blicher-Clausen was er zo een. De briefkaarten geven uitdrukking aan het intensieve contact tussen uitgever en vertaalster. In dit geval ging het misschien wel over deze roman ‘Sonja’,  want die verscheen bij Honig in eerste druk in 1918.

Dina Logeman was waarschijnlijk in juni 1918 op vakantie in Noordwijk samen met haar man, Henri Logeman. Er zijn geen aanwijzingen dat zij en haar man in Noordwijk een permanent verblijf gekozen hadden.

ccc