waikiki

Ton Meijer vermeldt in zijn onvolprezen Straatnamenboek Noordwijk dat de naam “Katenblank” op 19 mei 1913 op de gevel van dit pand werd geschilderd. Het ging om de nieuwbakken villa van kunstschilder L.G.J. Berkemeier.  Dat ontleende hij aan de schrifturen van Ton’s collega-geschiedschrijver, J.Kloos. Waarom dat allemaal precies tot op die dag kon worden vastgesteld, is mij onbekend.

De naam Katenblank lijkt overigens – eveneens volgens Ton – te stammen uit de Fransche tijd en zou een verbastering zijn van het Franse “côte blanc”, oftewel witte kust / witte heuvel (met dank aan Ronald voor de photo).