stelijk

Curieus ambtsbericht van onbezoldigd veldwachter Herman van Venetiën (later zou hij bezoldigd politieagent worden). Hij houdt op de openbare weg een meisje aan dat ‘een geestelijke relatie’ zou hebben gehad met leden van de Duitse Wehrmacht.

In bijzonder zou ze omgang hebben gehad met ene ‘Obergefreite’ Andreas Hackspacher, maar ze ging ook wel eens stappen met andere Duitse militairen. Ze werkte nu eenmaal bij de Wehrmacht (die wel meer lokaal personeel zal hebben ingezet, neem ik aan). Als je je afvraagt wat in hemelsnaam een ‘Obergefreite’ was?  Dat was een soort van semi-militair die niet echt voor allerlei gevechtstaken in aanmerking kwam, maar gewone klusjes deed als kantoorwerk, autobestuurderij, wachtlopen e.d. Niet bepaald de hoogste in rang. Voor een precieze omschrijving van de rechten en plichten ener ‘Obergefreite’ citeren we de Duitse Wikipedia:

In der Bundeswehr ist der Obergefreite ein Mannschaftsdienstgrad, der gemäß der Zentralen Dienstvorschrift (ZDv) A-1420/24 „Dienstgrade und Dienstgradgruppen“ zur Dienstgradgruppe der Mannschaften zählt. Aufgrund der Zugehörigkeit zur Dienstgradgruppe der Mannschaften können Obergefreite auf Grundlage des § 4 („Vorgesetztenverhältnis auf Grund des Dienstgrades“) der Vorgesetztenverordnung niemandem allein auf Grund ihres Dienstgrades Befehle erteilen. Wie alle Mannschaftsdienstgrade können sich Obergefreite auch in Notlagen nicht selbst zu Vorgesetzten gemäß § 6 („Vorgesetztenverhältnis auf Grund eigener Erklärung“) der Vorgesetztenverordnung erklären. Obergefreite haben in der Regel die Grundausbildung, die Ausbildung zum Sicherungs- und Wachsoldaten und in der Laufbahn der Mannschaften meist eine für die vorgesehene Verwendung vorgesehene, häufig lehrgangsgebundene, Spezialgrundausbildung abgeschlossen und können nun auf Dienstposten in der Truppe eingesetzt werden wo sie das Erlernte in der Praxis vertiefen. Obergefreite der Laufbahngruppe der Mannschaften werden beispielsweise als Kraftfahrer, als Infanterist, im Wachdienst oder als Bediener von Waffensystemen (z. B. als Richtschütze gepanzerter Fahrzeuge), als Mechaniker, oder als Gehilfe in Stabsabteilungen eingesetzt. Aufgrund dieser und ähnlicher Dienststellungen und ihrer fachlich meist eng begrenzten Aufgabenbereiche können Obergefreite in den in der Vorgesetztenverordnung aufgezählten Fällen und in den dort genannten Grenzen allen dienstlich oder fachlich unterstellten Soldaten Befehle erteilen.

Andreas Hackspacher was op enig moment vanuit Noordwijk overgeplaatst naar iets en ergens anders. Hij bleef het meisje uit Noordwijk – volgens haar getuigenis – schrijven. Maar dat zal wel een keer zijn opgehouden. Want ik vrees dat Andreas terechtkwam in een wat meer strijdvaardige omgeving dan Noordwijk, te weten in Važec in het huidige Slowakije (aan de Poolse grens, zuidelijk van Krakau). Als ik de betreffende Slowaakse website goed interpreteer, is Andreas Hackspacher daar om het leven gekomen op 25 februari 1945.

Zijn vriendinnetje in Noordwijk meldde aan Van Venetiën: “Ik heb mijn straf al gehad, want men heeft mijn haren afgeknipt.” Hackspacher had zijn ‘straf’ ook gehad: die lag onder de groene zoden op een Deutscher Soldatenfriedhof in een godvergeten gat in Slowakije.

nem

Nota Bene: de voorgevormde formulieren van de Binnenlandse Strijdkrachten voorzagen blijkbaar geen oorlogsmisdaden of collaboratie door vrouwen, want er werd alleen maar geschreven in de hij-vorm.