wit

  • De Fabritiusschool in Hilversum werd gebouwd door de toenmalige stadsarchitect van Hilversum, W.H. Dudok. Het gebouw werd in 1927 opgeleverd.
  • De Witte School in Arnhem is van de hand van architect Henrdik Barend van broekhuizen. Deze school kwam tot stand in de Jaren 1928-1929.
  • De Witte School in Noordwijk werd in 1930 opgeleverd en was van de hand van toenmalig dorpsarchitect C. van Vliet.
  • Na de brand in 2000 werd de Witte School in Noordwijk in 2004 herbouwd naar een herzien ontwerp van architectenbureau Van Manen.