gulden

We schreven er al eerder over de zoektocht en naar verluidt komt De Blauwdotter er binnenkort ook weer op terug: de zoektocht naar het “Gulden Boek van de Badplaats Noordwijk”, dat in 1912 aan de Noordwijkse Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer werd aangeboden door jhr. Mr. L.A. van Schuijlenburch. Doel ervan was het opnemen in het boek van de handtekeningen van hen, die zich voor de badplaats uiterst verdienstelijk hadden gemaakt.

Het laat zich raden wie er allemaal zijn of haar ‘poot’ in mocht zetten. Maar afgezien van die handtekeningen, werden ook andere zaken in het boek opgenomen. Zo is daar het bekende gedicht van Albert Verwey (“Aan Noordwijk”) en ook portretten van de hand van Leon Senf van bekende notabelen als Egbert de Groot en Adriaan Dorsman. Naar verluidt publiceerde hij er bovendien een tekening in van de watertoren, maar dat moet dan later zijn gebeurd, want het ding stamt uit 1917. Ook ‘Noordwijkse’ kunstenaars als Ludolph Berkemeier en Leo Klein von Diepold lieten zich niet onbetuigd.

Hoe dan ook: het is boek is zoek! Onbegrijpelijk dat het zo ver kon komen: een ktema eis aei als dit, een wezens element in de geschiedenis van de badplaats, verloren gegaan voor altijd? We gaan er niet van uit dat het ding van de aardbodem verdwenen is. Het moet in leer gebonden zijn en op de omslag ook het wapen van de gemeente Noordwijk bevatten en in gulden letters de titel “Gulden Boek van de Badplaats Noordwijk”.

Keep on searching. Wie heeft de ‘gulden’ tip?