111361001181039352-15681

Lang geleden schreef ik al eens een blogje over het fenomeen ‘pootje baden’, waarin onder meer dit te lezen viel:

Waar het begrip ‘pootje baden’ vandaan komt, weet niemand. Het zal al wel stammen vanuit een ver verleden, want tegenwoordig zou je het niet meer zo verzinnen. Op bijgaande kaart is zelfs sprake van ‘pootjes baden’, in meervoud. Wel logisch, maar zo gebruikten wij het volgens mij niet: wij lieten slechts een enkel pootje baden, voor zover dat fysiologisch mogelijk was. Curieus is dit allemaal niet (het zal me worst wezen of je nu één of twee of een heleboel pootjes baadt).

Die ‘bijgaande kaart’, zowel als een andere met soortgelijk opschrift haal ik nog maar eens even naar voren. En ik verwijs naar een boekje, de “Bijbel Aller Pootjebaders” en ik blijf bij mijn stelling: In Noordwijk baadde men maar één pootje tegelijk.

image2