uithoorn

Ik word door Li-st geattendeerd (dank!) op het feit dat de Nederlands Hervormde Kerk van Uithoorn de nodige gelijkenis vertoont met de oude kapel aan de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. Klopt als een bus. Toch zijn er de nodige verschillen, om te beginnen al kwa ouderdom: de Noordwijkse kapel (die door de Rijksdienst Monumentenzorg niet eens meer als bedehuis wordt aangeduid, maar als ‘bakstenen gebouw’) dateert al van 1647, terwijl het kerkje in Uithoorn (de zgn. ‘Thamerkerk’) pas in 1834 werd gebouwd. Je zou kunnen veronderstellen dat de Uithoorners (hoe heet een inwoner van Uithoorn?) de boel van Noordwijk hebben afgekeken, maar dat is te veel eer misschien.

Hoewel: die andere protestantse kerk in de Hoofdstraat in Noordwijk heeft ook zijn gelijkenis met een andere kerk (in Axel – Zeeuws-Vlaanderen)  en over het Raadhuis van Woerden is hier ook al vaak genoeg geschreven.

We zetten de beschrijvingen van beide kerkjes op rijksmonumenten.nl even op een rij:

Uithoorn

Ned.Herv.Kerk (Thamerkerk). Houten klokkentorentje op het dak, houten ingangsportico, eenvoudig protestants bedehuis, 1834. Klokkenstoel met klok van François Hemony, 1659, diam. 81,5 cm. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Noordwijk

Bakstenen gebouw, daterend uit 1647. Vierkant met 3/8 sluiting aan de oost en westzijde. Op het schilddak een houten toren (1689) met open achtkante kapel. De kerk werd in 1901 vrij ingrijpend gewijzigd. Inwendig; preekstoel, midden XVII. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1817 gemaakt door A. Meere voor de Doopsgezinde Kerk te Deventer. Na tijdelijk verblijf in de Herv.Kerk te Middelie, in 1970 overgeplaatst naar Noordwijk. Klokkenstoel met klok van A. Crombosch, 1746, diam. 79 cm. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)