wet4

Het slootje of ‘de wetering’ aan de Weteringkade is de zgn. Woensdagse Wetering. Hoe al die weteringen aan hun naam kwamen weet ik niet (je had ook de Maandagse en de Dinsdagse Wetering. Maar een Donderdagse of een Vrijdagse Wetering was er niet: in  het weekend was iedereen blijkbaar vrij).

De bovenste foto dateert van 15 januari 1950 en men had net de wetering een beetje uitgebaggerd. Die bagger werd gewoon ongegeneerd op straat gegooid, stankoverlast moest men blijkbaar voor lief nemen. Tegenwoordig  ligt datzelfde stukje Weteringkade er een stuk aangenamer en reuklozer bij.