berichten

In Elseviers Weekblad van 12 augustus 1950 wordt op enigszins hilarische wijze verslag gedaan van de ontwikkelingen in de badplaats. Niet in de laatste plaats ook Dorus – Mol – Janson komt voorbij, en de bars van Miramar en Huis ter Duin worden niet overgeslagen. Toevalligerwijze bevinden zich ook de Peter Sisters in het Noordwijkse Palace Hotel op dat moment. Ziet hoe Elsevier de meiden op niet mis te verstane wijze typeert, niet gehinderd door enigerlei vorm van maatschappelijk normbesef: “Deze kolossen van negerzangeressen hebben heus alleen niet haar (sic!) faam aan het gezamenlijke gewicht van duizend pond te danken.” Ze dronken flink whisky en hun honorarium bedroeg “twee-en-een-halve-gulden per pond gewicht”. Tsja.