estec

Nederland had de nominatie voor de vestiging van het European Space Technology Centre (ESTEC) nog maar nauwelijks binnen of er was opeens een hoop gedoe. ESTEC zou aanvankelijk worden gevestigd in Delft op gronden rond de Technische Universiteit. Maar die gronden bleken nogal slap en week en zouden geen goede basis vormen voor de precisie-metingen en –experimenten waaraan het ruimtevaartcentrum zich wilde wagen. De Noordwijkse geestgronden vlak achter de duinen waren blijkbaar wat steviger van aard, want in 1964 werd besloten de hele boel in Noordwijk te vestigen. Het had allemaal nog een hoop voeten in de aarde, want de gemeente Katwijk was tegen (kon niet verder uitbreiden in noordelijke richting) en het Land- en Tuinbouwschap was tegen (zonde van die prachtige geestgronden). Maar de opbouw van ESTEC-Noordwijk ging uiteindelijk toch gestaag en gefaseerd verder. De organisatie bivakkeerde aanvankelijk in een hele serie van noodgebouwen. Die gingen echter op 14 oktober 1966 in de hens – oorzaak onbekend (de gemeente Katwijk en het Land- en Tuinbouwschap waren onschuldig) – en ’s anderdaags schoot iemand van de bijna nog rokende puinhopen deze foto.

De aanhanger met Ground Checkout Equipment voor de ESRO 2 Satelliet kon maar amper aan de vlammen worden ontrukt, maar blijkbaar kwam het allemaal toch nog goed: de ESRO-II (European Space Research Organisation) ofwel de IRIS (International Radiation Investigation Satellite) werd op 16 mei 1968 het zwerk en daarna de ruimte ingeschoten. ESTEC-Noordwijk was toen al écht in opbouw.

estec2