posthumus

Prof. dr. N. W. (“Nien”) Posthumus en de feministische econome dr. Willemijn H. (“Lil”) Posthumus-van der Goot hebben ieder op hun eigen manier veel betekend voor hun vakgebied én voor het aanleggen en conserveren van grote archieven, respectievelijk van de sociale geschiedenis en van de geschiedenis van de vrouwenemancipatie. Hun geschiedenis staat hier uitgebreid beschreven.

Daar ook wordt melding gemaakt dat het echtpaar vanaf 1931 tot in WOII in Noordwijk woonde. Maar ja, dat is een weids begrip. De vraag is: wáár precies (straat, huisnummer) woonde het echtpaar dan in Noordwijk? Voor mensen die zo aan geschiedenis hechtten en daarin ook veel investeerden is het antwoord op die vraag van groot belang.