v3

“Het rooien van bloembollen” is de pakkende titel van de foto. Zo’n 20 man (en één vrouw??) die zich met deze bezigheid onledig hielden. Een rot klus: de hele dag op je knieën met een soort van troffel, waarmee je een regel bollen instak, ze van onderen losmaakte en ze met je blote handen raapte en in een klein mandje (‘kabussie’) wierp. Op de grotere manden (‘mandes’) lees ik ‘PvdM’, wat wel gestaan zal hebben voor ‘Piet van der Meer’. Tegenwoordig ga je  met hooguit twee man en één machine over een heel bed bloembollen heen. Geen troffels, rauwe handen en stijve ruggen meer.