oeps4

H.W. Casteren van Cattenburch was in 1940, toen hij deze brief op 8 oktober 1940 verzond naar de Verenigde Staten, nog medisch doctorandus. Dat doctoraal had hij gehaald in maart 1939 en hij zou in september 1941 bevorderd worden tot arts. Dat leren ons de Leidse couranten, waaraan geen diploma-uitreiking ontging.

Een brief in die tijd vanuit de Duitse bezette gebieden naar de Verenigde Staten was verdacht. Althans voor de Duitse censor, die de brief ongevraagd openmaakte, maar wel zo netjes was om te vermelden dattie dat gedaan had.

Een paar jaar eerder stuurde Casteren van Cattenburch een aangetekende brief naar Stockholm. Ongecensureerd, want er was nog geen bezetter die zich eraan vergreep.