liebermann4

“1913: The Year Before The Storm” van Florian Illies is een boekje uit 2012 dat nog eens de gebeurtenissen in Duitsland navertelt in de zomer van 1913, het jaar vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het boekje valt integraal te lezen op internet.

In één van de hoofdstukjes figureert ook Max Liebermann in zijn laatste bezoek aan Noordwijk. Één van de werken die hij toen maakte was “Jager in de Duinen”, ook wel “Trainer met Honden” gedoopt. Ik heb de wordingsgeschiedenis van dit schilderij wel eens eerder verteld. Het wordt in dit boekje nog eens dunnetjes overgedaan. Daarbij is het goed om te weten dat

  • Paul Cassirer een Duitse kunsthandelaar was, die in Noordwijk een zomerhuis bezat (het latere ‘Casa Mare’;
  • De genoemde tabaksmagnaat Louis Dobbelmann was, die een zomerhuis had aan de Prins Hendrikweg (de ‘Villa Stirum’);

Zo gaat het verhaal:

liebermann1Nota Bene: ik word – met dank – geattendeerd op het onomstotelijke gegeven dat Louis Dobbelmann al in 1901 gestorven is en dus onmogelijk ‘live’ kon figureren in schetsen en schilderijen die Liebermann in 1913 maakte. Ik vermoed dat het daarom om een soort van opzichter ging, die de waarschijnlijk in Villa Stirum nog wel aanwezige jachthonden verzorgde.