arbeid

Ik weet niet wanneer precies dit hele complex gebouwd is. Het liep vanaf de Grent tot om de hoek bij het Palaceplein richting Hoofdstraat. Schitterende bouw, een huis vol nijverheid en ondernemingslust:  links op de hoek – niet zichtbaar – zat sigarenmagazijn Veni,Vidi, Vici van Leendert de Rave en volgens de bijschriften op “je bent pas een Noortukker” zou het vanaf links verder gaan om een bloemenmagazijn, een modehuis (“Arbeid Adelt”), vervolgens Rijwielherstellerij en Goederenbureau J.Plug en dan nog  – evenmin zichtbaar – de Garage van Jan van Kan.

En dan vergeten we daarboven nog het pension met de wervende naam “Gouda Helena”, wat mij betreft voor eeuwig en altijd verbonden met de Nederlandse dichter Hendrik Marsman, die hier in de eerste helft van  de Jaren Twintig van de vorige eeuw een kamer huurde, waar zijn grote vriend Arthur Lehning hem vaak bezocht.

Eind Jaren Zestig van de vorige eeuw zag het er hier al heel anders uit:

grent

Of zo: