ddd

Om fervente fotopikkers als ondergetekende een beetje dwars te zitten, bieden sommige foto- en kaartverkopers hun waar vaak aan met opgekalkte letters. Het helpt wel, want doorgaans neem ik dat soort mismaakte beelden niet over. Maar in dit geval kan ik de drang niet weerstaan, daarvoor zijn de plaatjes te mooi.

De foto’s zijn genomen op de hoek van Herenweg en Beeklaan en behelst een bloemstalletje waar particulieren hun bloemen, bollen en zelf aaneengeregen bloemenslingers verkopen. Iemand was zelfs zo gek om een slinger om zijn hoofd te draperen.

Het plaatsnaambord ‘Noordwijk’ is mooi authentiek en inmiddels in vergetelheid geraakt. Het plaatje met hyacinten op de ANWB-richtingwijzer gaf de bloembollenroute aan.