$_57

De titel van het schilderij is “Klassiek Forum met Zegetocht” en het is van de hand van de kunstenaar Jacob van Ulft. Het is wat mij betreft een prachtig werk, hoewel de Italiaanse School in Nederland, waartoe Van Ulft behoorde, artistiek niet zo heel erg hoog te boek staat. Toch heeft dit werk nog zijn plaats gevonden in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen, geen kattenpis.

Ik heb eerder uitgebreider over deze Van Ulft geschreven. Klik hier voor dat bericht. Voor degene, die meent in dit beeld geen spoor van Noordwijk te kunnen herkennen, meld ik maar meteen dattie daar gelijk aan heeft. Het ‘spoor van Noordwijk’ zit in de kunstenaar achter dit werk, Jacob van Ulft zelve: hij was naast een verdienstelijk schilder ook burgemeester van Gorkum geweest, maar na knoeierijen met de gemeentekas van dat stadje, was-tie er als een haas vandoor gegaan. Uiteindelijk kwam hij terecht in Noordwijk, waar hij stierf in 1689. Het was me een lief ding waard geweest als Jacob een schilderij van het Noordwijk van die tijd had gemaakt, maar daartoe is hij blijkbaar nooit geïnspireerd geraakt.