als1Ik heb stiekem altijd wel de nodige sympathie gekoesterd voor het anarchisme. Het idee dat een individu nooit of te nimmer ondergeschikt kan zijn aan iets of iemand anders, sprak mij als sociologiestudent begin jaren zeventig zéér aan, nog gevoed door een warme belangstelling voor de sociale geschiedenis en de confrontatie (zelfs in Leiden) met  ideologisch hogergeschoolde stalinisten, maoisten, neomarxisten, seminaristen en anarchisten. De werken van Michail Bakoenin en Peter Kropotkin lagen op onze nachtkastjes (die overigens – heel stylish voor die tijd – bestonden uit niet meer dan omgekeerde sinaasappelkisten).

Ik kom er nu pas achter dat het anarchisme zich in enigerlei vorm ook gemanifesteerd heeft in Noordwijk. In Noordwijk! Waar de socialistische beweging en latere sociaal-democratie al nooit veel macht en invloed hadden kunnen winnen. Jammergenoeg tot op de dag van vandaag. De Ware Revolutie zal wel nooit uit Noordwijk komen.

Maar blijkens bijgaande affiches bestond er (ooit?) wel een Noordwijkse Federatie van Anarchisten. Ik had er nog niet eerder van gehoord of gelezen. Naspeuringen op internet leiden ook niet veel verder dan deze affiches. Ik houd me zeer aanbevolen voor verdere info!