IMG_0567.JPG

Een kaart van het Gebieds-Commando Noordwijk van de Dienst Geïnterneerde Krijgsgevangenen aan de evenknie in Amsterdam, 28 oktober 1918. Nederland was dan wel neutraal in de Eerste Wereldoorlog, maar het herbergde toch (of juist daarom) de nodige Engelse én Duitse krijgsgevangenen. Ook in Noordwijk was een fiks aantal van deze – meestal gewonde – soldaten ondergebracht, onder meer in Haus Briesen in De Zuid.

De correspondentie ging over de gewenste bewegingsvrijheid van de betrokken krijgsgevangenen. En dat dan  met het oog op het nakende einde van de Grote Oorlog, die op 11 november, 2 weken na dagtekening van de kaart, een feit zou zijn.