wil2
Wilhelmina Jacoba – ‘Wil’ – van Gogh (1862-1941) was het jongste zusje van Vincent en Theo van Gogh. Ze behoorde tot de eerste feministes in Nederland en verwierf zich in die kringen een zekere faam. Maar al in 1902 werd ze opgenomen in een psychiatrische inrichting in Ermelo met de diagnose van vroegtijdige dementie. Het is nooit helemaal duidelijk geworden of ze werkelijk dement was, een juiste behandeling zal ze in die tijd nog niet gekregen hebben, maar ze zou uiteindelijk in datzelfde tehuis in Ermelo sterven.

Wil van Gogh  was in 1884 met haar zuster Anna op vakantie in Noordwijk. Ik heb het eerder beschreven, ik leidde dat af uit de brieven van Vincent aan zijn broer Theo. Nu krijg ik de info dat de zusjes van Gogh indertijd verbleven bij “de Heer Verloop, timmerman, Noordwijk aan Zee.”

De vraag is wie was deze heer Verloop en waar woonde hij dan precies? Het was 1884, Huis ter Duin moest nog gebouwd worden. Maar Wil van Gogh had Noordwijk al wel als vakantiebestemming ontdekt.

NOTA BENE: Vermoedelijk verbleven de zusjes Van Gogh in Pension Cato, dat – zo begrijp ik nu – gebouwd was en eigendom was van Maarten Verloop.

NOTA BENE 2: Lida schrijft: Op de site van Hans Montanus is er een Maarten Verloop, timmerman, geb. Noordwijk 10-01-1851, overleden Noordwijk 01-05-1915. Diezelfde Maarten Verloop is bij het RAL bij zijn overlijden in 1915, pensionhouder, en woont dan Noord-Boulevard 2 (vermoedelijk Pension Cato). Misschien waren de zusjes van Gogh wel een van zijn eerste klanten.