klik

Over de geschiedenis van de sociaal-democratie in Noordwijk is mij nooit zo heel veel bekend geweest. Soms heb ik me wel eens afgevraagd of het socialisme überhaupt tot Noordwijk was doorgedrongen, ondanks het gegeven dat oud-inwoonster Henriëtte van der Schalk zich een prominente plaats had weten te verwerven in de internationale socialistische beweging.

En dan blijkt er opeens een prachtig boek te zijn, waarin wel degelijk gewag wordt gemaakt van sociaal-democratische activiteiten, zowel in het verband van de SDAP/PVDA, het NVV en de VARA. Die activiteiten zijn samengebracht in een prachtig uitgegeven (Paul! Willem!) boekwerk, dat al dateert van 2000. Het beschrijft, aanpalend aan de ontwikkeling van het voormalige socialistische ‘clubhuis’ “Ons Gebouw” (later Café “De Wels”), de inzet van Noordwijkse kameraden voor een betere zaak, een inspanning die zich jammer genoeg nooit vertaalde in veel ‘Anklang’ onder het kiezersvolk. Tot op de dag van vandaag: de PVDA is opgegaan in een progressieve combinatie, waarin effectief maar één zetel aan de ware sociaal-democratie is toegevallen. Misschien heb ik te veel romantische gevoelens over de geschiedenis van het socialisme, maar de stroming lijkt vandaag de dag toch wel erg ver weg (en niet alleen in Noordwijk!).