ouwekerk

Uit de Wikipedia: Gerrit Adriaensz. Berckheyde (Haarlem, 6 juni 1638 – aldaar, 14 juni 1698) was een Nederlands kunstschilder. Hij is vooral bekend van stadsgezichten, voornamelijk van Haarlem, Amsterdam en Den Haag en van alles er tussenin. Gerrit  was de zoon van een slager, afkomstig uit Katwijk. Hij werd tot schilder opgeleid door zijn oudere broer, Job Berckheyde en door Frans Hals. Na 1654 (?) werkten de beide broers een tijd in Rhenen, Kleef, Keulen, Bonn, Mainz, Mannheim en Heidelberg voor de Keurvorst van de Palts. Omstreeks 1660 keerden zij naar Haarlem terug waar ook Gerrit lid werd van het Sint-Lucasgilde, de beroepsorganisatie voor schilders. Vanaf 1660 schilderde Berckheyde vrijwel uitsluitend stadsgezichten en hij wist, ondanks een grote productie, een hoog niveau te handhaven. Johannes Lingelbach en Jan van Huchtenburg stoffeerden zijn schilderijen met figuren. Tussen 1666 en 1681 waren beide broers lid van de Rederijkerskamer. In 1680 betrokken zij een huis naast de Grote of Sint-Bavokerk. Gerrit verdronk in 1698 in de Haarlemse Brouwersvaart, nadat hij een herberg had verlaten en een omweg wilde vermijden (hij zal wel een beetje teut zijn geweest).

Ik heb wel eens eerder iets gepubliceerd over Gerrit Adriaensz. Berckheyde: bij een schilderij van hem van de Bloemmarkt in Amsterdam, waar de veren uit o.a. Katwijk en Noordwijk aankwamen. Klik hier.

De foto is van de prachtige site www.atlasvannoordwijk.nl