Noordwijkcentraal5

De foto is van Braakman (“Schiestraat 9 Noordwijk”) staat er nog rechts onderaan op de foto) en is genomen ergens rond 1900. De afgebeelde persoon is niemand meer of minder dan de ‘Noordwijkse’ kunstenaar Ludolph Berkemeier (1864-1931), die meerdere geschilderde beelden van Noordwijk voor zijn rekening nam. De foto bevindt zich in het bezit van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Daar zijn nog wel meer ‘Noordwijkse beelden’ te vinden, geschilderd of gefotografeerd. Hieronder een collage van zijn schilderijen, die eerder in dit blog ‘langs kwamen’.

berkemeijer