spqn[1]

In de gevel van het Noordwijkse  raadhuis is een steen ingemetseld met enige versierselen erop en de vermelding “SPQN” en “Anno 1887”. Dat “Anno 1887” begrijpen we wel, maar waar die letters SPQN voor staan? Het is een parafrase op de afkorting: S.P.Q.R. , wat staat voor “Senatus PopulusQue Romanus (of Romae)” en het betekent : “De Senaat en het Romeinse Volk.” Een soort van officiële benaming van de Romeinse overheid. Lokale gemeenten in Nederland (en ook elders) vonden het wel chic om iets dergelijks ook op hun officiële gebouwen te zetten. In Noordwijk kwam de R dan wel te vervallen voor de N. En op die manier betekent SPQN dus: “Senatus PopulusQue Norvicensis“ oftewel: “het Bestuur en de Bevolking van Noordwijk”.

Heeft wel iets.