rtherher2

De Gaulle zei indertijd over Duitsland: “Ik ben zo gek op Duitsland, ik ben blij dat er twéé van zijn!” Een beetje geparafraseerd zeg ik het hem na over het oude Palace Hotel in Noordwijk: “Ik ben zo gek op het oude Palece Hotel, ik ben blij dat er twéé van zijn!”

Maar er was er maar één. En die is weg.