Enige bloggen geleden hing ik een heel verhaal op over de vermeende eigenaar van café-restaurant ‘Terminus’ aan het Pickeplein te Noordwijk aan Zee. Ik veronderstelde dat dat Konijnenburg moet zijn geweest van het gelijknamige badhotel aan de boulevard en één van de aanwijzingen daarvoor vond ik in de naamgeving van het pand: ‘Adriana’, toevallig ook de naam van een dochter van de oude Knijn. De wensch was weer eens de vader van de gedachte 😦

Nu krijg ik een foto van hetzelfde pand, waarop in plaats van de naam ‘Adriana’ de naam ‘Juliana’ prijkt. Ik geloof niet dat de oude Knijn een dochter had die zo heette, dus mijn hele theorie verdwijnt acuut in de drijfzanden van Noortuk op Zee. Wél is de veronderstelling niet helemaal onjuist dat de nazaten van de oude Konijnenburg enige tijd dit café-restaurant hebben geexploiteerd. Dat zoeken we nog verder uit.