Over de geschiedenis van de Villa Seehorst, zo prominent aanwezig op het centrale duin aan zee, hebben we het al eerder gehad. Het was in opdracht van de Düsseldorfer grootindustrieel Carl Poensgen in 1902 gebouwd voor zijn zoon Georg. Een soort van individueel kuroord, want Georg was zwak gebouwd en de veronderstelde heilzame werking van de zeelucht zou hem moeten helpen wat gezonder te worden. Quod non. Georg overleed in 1906, nauwelijks 30 jaar oud.

Maar intussen had de familie Poensgen al bij de bouw van dit voortreffelijke huis haar stempel gezet op dit gebouw en op deze plek. Hoog aan de landzijde werd een gevelsteen ingemesteld die ter rechterzijde een zwaan voorstelt en ter linkerzijde de Nederlandse leeuw, als om an te geven dat er grote verbondenheid was tussen deze familie enerzijds en Nederland anderzijds. Die zwaan sierde nadrukkelijk het familiewapen van de Poensgens en kwam dan ook bijna vanzelfsprekend in de gevelsteen terug.

In de oorlog werd dit huis afgebroken op last van de bezetter. Ik zou me kunnen voorstellen dat er iemand is geweest, die in ieder geval die gevelsteen voorzichtig heeft uitgehakt en bewaard ergens op een droge zolder. Voor zover ik weet is het ding nooit meer teruggevonden. Maar als dat ooit nog eens gebeurt, zou die steen op datzelfde centrale duin een plek moeten krijgen, ter herinnering aan dit prachtige huis en ter herinnering ook aan de Poensgens, in het bijzonder die betreurde Georg.