Cheribon was aanvankelijk een residentie van de Verenigde Oostindische Compagnie, waar men zich vooral toelegde op de verbouw van koffie. Dat was zo’n groot succes dat er al spoedig grote koffieoverschotten ontstonden, reden voor de VOC om de produktie te verleggen naar peper. Het bracht de residentie geen windeieren en zij groeide dan ook uit tot een belangrijke nederzetting aan de noordkust van Java, tussen Batavia en Bandoeng. Tegenwoordig heet Cheribon ‘Cirebon’ en is het plaatsje uitgegroeid tot een havenstad van 300.00 inwoners (zie foto onder). De produktie en handel in peper is inmiddels al weer jaren geleden verlegd naar de tabak.

Ergens in 1935 had iemand de behoefte om een brief te sturen aan ene E. de Groot in de Wilhelminastraat in Noordwijk-Binnen. Het werd een rijk met postzegels versierd luchtpostvel dat nu gewoon te koop is op ebay.nl