Ik heb de parochiekerk van de Heilige Jeroen hier een beetje opgeleukt vanuit de gedachte dat die kerk wel een beter lot verdiende dan het wat anonieme lot dat ze nu draagt. Ooit was het tenminste nog een ‘dekenale’ kerk, toen de pastoor van Noordwijk als ‘deken’ zijn geestelijke scepter ook mocht zwaaien over aanpalende dorpen in de Bollenstreek (de wapens van al die plaatsen hingen op de muren van het priesterkoor). Maar daar heeft de Heilige Moeder de Kerk in haar Even Oneindige Als Ondoorgrondelijke Wijsheid een einde aan gemaakt.

Van een ‘dom’ of ‘kathedraal’ mocht in Noordwijk in ieder geval geen sprake zijn, omdat er nu eenmaal geen bisschop in Noordwijk zetelt. Want dat is het criterium. Maar als ik naar de kwaliteit van het huidige bisschoppencollege kijk, mag Noordwijk daar maar wat blij mee zijn.

Een ‘basiliek’ zou wel kunnen: een ‘basilica’ is eigenlijk een eretitel voor een rooms-katholiek kerkgebouw met een uitzonderlijke betekenis. Dit kan zijn omdat de kerk een bijzondere historische betekenis heeft, omdat er een bijzonder reliek ligt, of omdat de kerk het centrum is van een bepaalde devotie of bedevaart. Als dat allemaal de kenmerken zijn van een basiliek, dan had de Heilige Jeroenskerk (‘Heilig’ hier tegenover de ‘Grote’ Jeroenskerk van het gereformeerde volksdeel) als drie keer basilicair kunnen wezen.

Maar de eretitel moet door de Paus Zelve worden toegekend en het religieus erfgoed van Noordwijk is nooit in goede handen geweest van Il Papa: een andere Paus bestond het om in Zijne Even Oneindige Als Ondoorgrondelijke Wijsheid en Dementaire Bevangenheid de Heilige Jeroen van de lijst der heiligen af te voeren. Verder moge als proeve van pauselijke feilbaarheid dienen dat er van alle 1500 aangewezen basilieken in de wereld zo’n 500 alleen al in Italië staan (in Nederland overigens zo’n 25), wat op zijn minst riekt naar een beperkte geestelijke horizon, zo niet naar plat provincialisme en eenkennigheid.

Enfin, ik ga niet zitten wachten op enig teken van leven uit het versteende en dementerende  Vaticaanstad en roep bij deze de parochiekerk van de H.Jeroen in Noordwijk uit tot heuse basiliek!