Ik ben niet van de Twitter, Facebook, Linkedin, Skype en andere, mij verder onbekende virtuele communicatiemiddelen. Maar nu word ik geattendeerd op het gegeven dat een blog van mijn hand via Twitter terecht komt op Facebook.

Gods wegen en die van de gedigitaliseerde virtuele ruimte om mij heen zijn ondoorgrondelijk 🙂