elcapa

Leon Senf (1860 – 1940) woonde van 1918 tot 1934 in Noordwijk met nog een nabrander in 1939, maar dat was maar voor even. Hij was kunstenaar, maar misschien vooral wel chef van het atelier van de Porceleyne Fles in Delft, bakermat van het Delfts Blauw. Hij maakte ook sieraardewerk en tegeltableau’s, onder andere voor het Vredespaleis in Den Haag en het Stadhuis van Rotterdam.

In 1926 kocht hij in Noordwijk een stuk grond aan de Duinweg van de N.V. Duinexploitatiemaatschappij “De Toekomst” en bouwde daar eigenhandig zijn villa “El Capa” (de jas, de mantel?). Hij zette die naam in een klein tableau en metselde het voor de eeuwigheid vast in de voorgevel van het huis.