Noordwijkse Huizen komt met een prachtige prent van het voormalige Café Schoonzicht” (of: “Schoonzigt”) nabij de Noordwijkerhoek en vraagt om nadere info. Die info is er volop, want bijeenvergaard en gepubliceerd door Dick Passchier in “De Oude Dorpskern”. Verschillende artikelen, ik verwijs alleen naar deze ene.

Bij dat artikel is dit schilderij afgedrukt van de hand van Willem Plug. Het is in het bezit van de familie Compier, die het café volgens het bijschrift enige jaren heeft uitgebaat.

En we weten nog van ene Leendert van der Meer die al aan het begin van de 19e eeuw te boek stond als ‘tapper Café Schoonzicht nabij de Noordwijkerhoek’.