Wat hier aan de hand is, is één groot raadsel. Twee badmannen van Zeebad Noordwijk en een derde figuur met paard en badkoetsen in…… ja, in wat? Het bijschrift suggereert sneeuw, maar daarvoor is iedereen te luchtig gekleed. Een giga-algenplaag, zou ook nog kunnen. Iemand heeft een paar kilo zeepsop verloren bij het pootje baden?
 
We weten het niet.

Nota Bene: inmiddels weten we het wel: schuim dat gegenereerd wordt door algen met als restprodukt eiwit, dat slijmerig water veroorzaakt. Dat wordt bij harde wind verder opgeschuimd. De betreffende algensoort:  de Phaeocystis globosa.