tanah
Van Malang op Oost-Java herinner ik mij een bezoek aan Toko Oen, nu een pleisterplaats voor toeristen, maar toen vooral een restaurant voor kolonialen die hunkerden naar typisch Nederlandse gerechten als drop, aardappelen en een biefstuk. Wij aten er een broodje croquet en beloofden de eigenaar de groeten te doen aan zijn moeder op de Fred in Den Haag. Verder deden we in alle vroegte de vulkaan de Bromo aan en genoten we van de uitzichten, wat hoger in de bergen, over de thee- en kruidnagelenplantages.
Met de trein vertrokken we later in noordelijke richting, naar Soerabaya. Van het gebied ten zuiden van Malang zagen we niet veel. Toch lag daar in Gondanglĕgi  de negorij Tanah Wangi, een niet onbelangrijk  centrumpje van de tabaks- en kruidnagelen-industrie, die ook al welig tierde rondom Malang.
Ik weet niet wat Tanah Wangi betekent en het zou me ook helemaal drie keer niks hebben geïnteresseerd. Maar ik stond onlangs voor het stoplicht op de hoek van de Van Berckelweg en de Gooweg in Noordwijk en op het huis aan de overkant las ik “Tanah Wangi”. En ik dacht: wat  betekent “Tanah Wangi” en hoe komt die naam terecht op een dubbele villa aan de rand van Noordwijk-Binnen?
Nota Bene: Uit een aantal reacties op dit blog (waarvoor veel dank!) word ik al een stuk wijzer: op de plek waar dit huis staat bevond zich eerder de tuin van W.A. – Wouterus – Blokhuis, toenmalig eigenaar van de conservenfabriek “De Anna” (later de zgn. ‘Poppetjesfabriek”). Die tuin heette toen al ‘Tanah Wangi’, wat zoveel betekent als ‘geurige grond’ of ‘geurig land’.  W.A. Blokhuis was een zoon van Gijsbert Blokhuis en Anna de Jong uit Amsterdam. Deze Gijsbert was eigenaar van het bedrijf dat de thee plantage in Tanah Wangi in Nederlandsch-Indië opzette en exploiteerde. Twee neven van Wouterus Blokhuis namelijk Wouterus en Meindert waren jarenlang administrateur (bedrijfsleider) op deze plantage.
In het Leidsch Dagblad van 24 april 1885 staat nog een bericht terzake: “Door de firma W.A. Blokhuis, eigenaren van de grooten aspergetuin Tanah Wangi te Noordwijk Binnen, zijn gisteren de eerste aspergen gezonden aan Z.M. den Koning.” En op 1 mei 1886 nog een vervolgbericht:” Heden werden door de firma W.A. Blokhuis te Noordwijk Binnen de eerste aspergenvan haren aspergetuin “Tanah Wangi” den Koning ten geschenke aangeboden.”